Κυριακή, 4 Νοεμβρίου 2012

...artwork by dominika grnova

                                                         surrealist art by Dominika Grnova
Acrylic on canvas


Beirut fish..
Mixed media on canvas
Oil painting and newspaper.


Mixed media New version of mister loneliness..


Two face horse..


Watercolor on paper


acrylic on canvas…

....Dominika Grnova is self~educated artist... respect!
...incredible surrealist eye & dreams inspiration...............

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου